Naivasha, Kenya

Lake Naivasha Sopa Resort

Price
Ksh. 41,400
Availability

Booking for Lake Naivasha Sopa Resort